Regulamin sklepu

 

§1 Definicje terminów

Serwis - sklep Psygoda.pl wraz z powiązanymi aplikacjami (np. baza).

Sklep - niniejszy sklep Psygoda.pl.

Administrator - właściciel Serwisu - Psygoda

Klient - każdy uczestnik Serwisu.

Sprzedający - firma Psygoda

Kupujący - Klient, który dokonuje zakupu.

Regulamin - niniejszy regulamin, zawierający zbiór zasad panujących w Serwisie, stanowiący jego integralną część.

§2 Ochrona danych osobowych

Administrator zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych Klienta podanych podczas rejestracji, szczegółowych informacji o działaniach Klienta w Serwisie oraz adresów IP, danych o przeglądarkach i innych danych pozwalających weryfikować zgodność działań Klienta z zasadami Regulaminu w postaci logów.

Klient podając dane korespondencyjne podczas rejestracji, w szczególności adres email, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z Serwisu.

Administrator jest zobowiązany na żądanie Klienta do udzielenia mu nieodpłatnie informacji o stanie jego danych. Administrator nie udostępnia osobom trzecim ani tych danych, ani treści prywatnych wiadomości Klienta bez jego zgody. Nie dotyczy to przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych Klienta placówkom państwowym, gdy tego wymagają międzynarodowe techniczne normy, a Klient nie wyraża jasnego sprzeciwu.

W przypadku usunięcia konta wszystkie dane o Kliencie zostaną skasowane, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wyrządził szkodę za pośrednictwem Serwisu bądź na rzecz samego Serwisu. W takim przypadku Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych o Kliencie w celu ich późniejszego wykorzystania przed Organami Wymiaru Sprawiedliwości.

Klient wyraża zgodę na wgląd Administratora w swoje dane podane podczas rejestracji oraz logowania.

§3 Ogólne warunki użytkowania

Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu i jego późniejszych zmian.

Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§4 Ogólne warunki kupna / sprzedaży

W rozumieniu Kodeksu Handlowego umowa między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie zamówienia towaru i jest wiążąca dla obu stron.

Każdy zakupiony u nas towar może zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty otrzymania bez podania powodu – aby zwrot został uznany towar nie może mieć znaków użytkowania.

Sprzedający udziela gwarancji na wszystkie produkty w ofercie – aby produkt zareklamować należy go odesłać przesyłką ekonomiczną na adres Sprzedającego. Jedynym uznawanym powodem reklamacji są wady fabryczne – towar uszkodzony podczas użytkowania reklamacji nie podlega.

Kupując w naszym sklepie internetowym wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą mailową.

§5 Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trudności z dostępem do Serwisu, błędy programowe i inne czynniki wpływające na jakość korzystania z Serwisu.

Administrator nie jest odpowiedzialny za awarie serwera i wady oprogramowania. Występowanie niedogodności wynikających z awarii serwera, włamania na konto czy wad oprogramowania nie upoważnia Użytkownika do żądania przywrócenia stanu przed zaistniałą sytuacją.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych lub innych wartości materialnych, niematerialnych, moralnych lub duchowych, będących następstwem korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.

§6 Tryb zawarcia/rozwiązania umowy

Zawarcie umowy następuje poprzez zarejestrowanie się Klienta w Serwisie.

Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyrejestrowania z Serwisu.

§7 Rejestracja

Klientem można zostać poprzez bezpłatną rejestrację.

Przerwanie użytkowania może nastąpić w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta przez Klienta.

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, bądź usunięcia konta Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku łamania przez Klienta postanowień Regulaminu.

Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Klienta bez podania przyczyny, a w szczególności gdy Klient łamał wcześniej postanowienia Regulaminu.

Ze względu na bezpłatny charakter Serwisu jakikolwiek sprzeciw ze strony Klienta nie ma mocy prawnej.

§8 Działania zabronione

Zabronione jest używanie programów, bądź innych urządzeń wpływających na działanie Serwisu w sposób inny niż jest to przewidziane przez Administratora.

Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania. W przypadku wykrycia błędu każdy Klient ma obowiązek zgłaszania go do Administratora.

Zabronione jest podszywanie się pod osobę Administratora.

Zabrania się rozsyłania spamu w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem Serwisu i w samym Serwisie.

Zabrania się używania wulgaryzmów, haseł i symboli skrajnie politycznych opartych na dyktaturze, terrorze lub nienawiści, oraz treści rasistowskich wzywających do nienawiści na tle religijnym i etnicznym.

Zabronione jest namawianie innych uczestników Serwisu do łamania Regulaminu.

Uwagi końcowe

Naruszenie w/w praw jest podstawą do zgłoszenia zaistniałej sytuacji do odpowiednich Organów Ścigania. Wiąże się z tym także natychmiastowe wykluczenie Klienta z Serwisu.